Články

Štafeta dvojic

4 členové družstva nastoupeni ve dvojstupu + velitel. Na signál startéra vyběhne velitel, oběhne metu a vrátí se na startovní čáru. První dvojice se po vyběhnutí vyzbrojí nářadím a doběhne k hydrantovému nástavci. Jeden z nich rozvine hadici tak, aby kotouč hadice dopadl za vyznačenou čáru a přípoji ji na hydrantový nástavec. Druhý hadici rozloží, připojí na ni proudnici a odloží ji tak, aby kteroukoliv svou částí ležela na vyznačené čáře nebo za ní směrem k metě. Po skončení činnosti oba oběhnou metu a vrátí se na startovní čáru. Po návratu první dvojice na startovní čáru vybíhá dvojice druhá. Oběhne metu a při cestě zpět jeden člen v libovolném pořadí odpojí proudnici, a odpojí hadici od hydrantového nástavce. Druhý musí hadici plně svinout do dosaženi úrovně hydrantového nástavce. Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou konců hadice nebyl delší než je průměr kotouče hadice. Hadici lze svinovat aniž by byla odpojena proudnice nebo odpojena od hydrantového nástavce. Dvojce se může navzájem pomáhat při svinování hadice. Po skončení činnosti se oba vrací s nářadím zpět za startovní čáru. Pokus skončí proběhnutím posledního závodníka s nářadím cílem, nářadí se v cíli neodhazuje. Opustit prostor startu může družstvo až na pokyn rozhodčího, který provede kontrolu správně svinuté hadice. Každý člen soutěžního družstva musí oběhnout metu a musí se podél hadicového vedení, oběhové mety a hydrantového nástavce pohybovat po levé straně, tedy po své pravé ruce. Pokud se při cestě k metě rozpadne kotouč hadice před dosažením úrovně hydrantového nástavce, musí ho soutěžící opět svinout, teprve poté mohou v činnosti pokračovat, podobně i při cestě se sbalenou hadicí od hydrantového nástavce do cíle.

Uzlová štafeta

Na pokyn rozhodčího nastoupí družstvo na startovní čáru, kde si vylosuje každý soutěžící jeden uzel. Soutěžící si připraví provazy a seřadí se znova za startovní čáru v pořadí podle předem daného pořadí vázaní uzlů (tesařský uzel, zkracovačka, lodní uzel, ambulantní uzel, úvaz na proudnici). Na pokyn startéra vybíhá první soutěžící a provede uvázání uzlu. Ten odloží na stanovené místo a vrací se zpět za startovní čáru. Poté vybíhá další soutěžící provede uzel a vrací se zpět. Takto odběhne všech pět soutěžících.Čas se měří od signálu startéra prvnímu soutěžícímu až do proběhnutí pátého soutěžícího za čáru. Po ukončení pokusu soutěžící setrvají na startovní čáře do té doby, než rozhodčí zkontroluje správnost provedení uzlů.

     

Nadcházející akce

Rozsvícení vánočního stromu

Sociální sítě

Co se nehodí na stránky,
dáváme na Facebook


Novinky

22.10.2016 Okresní kolo ženy

19.03.2016 Osecká uzlovačka

05.03.2016 Proběhl tradiční hasičský ples v Dolním Újezdě.

© 2008 - 2016   Dohnal Michal

Hosting nám poskytuje Dobrá společnost