O Staměřících

Obec Dolní Újezd je tvořena 3 místními částmi - Dolní Újezd, Skoky a Staměřice. Obec se nachází v tzv. Moravské bráně, která od sebe odděluje Beskydy a Jeseníky. Pro svou výhodnou polohu bylo toto území osídleno již v pravěku, o čemž svědčí množství prehistorických nálezů v obci i jejím okolí, které sahají až do období tzv. lovců mamutů.

Místní část Staměřice vznikla v první polovině 14. století. Skládá se ze dvou osad - Staměřice a Zavadilka a k obci patří i samoty Horní a Prostřední pila. Na Zavadilce byl původně hostinec, postavený u císařské cesty. Staměřice jsou připomínány již roku 1322 jako osada, příslušící k osecké farnosti. V roce 1382 až 1548 náležely k Helfštýnu, poté je Jan z Pernštejna prodal Erasmovi z Bobolusk - pánu na Veselíčku. Od této doby patřily k panství veselskému. V roce 1794 zde bylo 23 domů se 121 obyvateli, v roce 1900 42 domů s 266 obyvateli. Od roku 1901 byly Staměřice samostatnou obcí (od r. 1960 k nim patřily Skoky). S Dolním Újezdem spojila obec své osudy integrací v roce 1976.

Dnes je Dolní Újezd moderní obcí, ve které žije cca 1150 obyvatel (Dolní Újezd 540, Skoky 330 a Staměřice 280). Převažuje vesnický způsob zástavby v rodinných domcích. V m.č. Dolní Újezd a Staměřice je řada bývalých zemědělských usedlostí. Vedle tohoto typu osídlení je v m.č. Dolní Újezd bytovka s 10 byty a ve Staměřicích 2 bytovky celkem s osmi byty. Tyto byty byly převedeny z vlastnictví zemědělského družstva do vlastnictví fyzických osob. Ve Staměřicích je další bytovka se čtyřmi byty, vlastníkem jsou Lesy ČR, a.s. V m.č. Dolní Újezd je 7 obecních nájemních bytů. Snahou obce je vytvořit podmínky pro výstavbu rodinných domů v návaznosti na poptávku po tomto způsobu bydlení. Obec rovněž zvažuje výstavbu domu s pečovatelskou službou pro starší spoluobčany.

Nadcházející akce

Rozsvícení vánočního stromu

Sociální sítě

Co se nehodí na stránky,
dáváme na Facebook


Novinky

22.10.2016 Okresní kolo ženy

19.03.2016 Osecká uzlovačka

05.03.2016 Proběhl tradiční hasičský ples v Dolním Újezdě.

© 2008 - 2016   Dohnal Michal

Hosting nám poskytuje Dobrá společnost